ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

H παρούσα πολιτική απορρήτου (στο εξής, «Πολιτική Απορρήτου») ισχύει για εσάς και τα προσωπικά δεδομένα σας, που συλλέγονται στον ιστότοπο global.tommy.com και σε όλες τις ιστοσελίδες που περιέχει (στο εξής, «ιστότοπος»), τα οποία ανήκουν στην Tommy Hilfiger Licensing LLC και την Tommy Hilfiger Licensing B.V. ή σε οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους (στο εξής, «Tommy Hilfiger» ή «εμείς» ή «μας»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς η Tommy Hilfiger χρησιμοποιεί τα δεδομένα (στο εξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγει από εσάς και επεξεργάζεται ως μέρος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει μέσω του ιστότοπου. Συγκεκριμένα, η Tommy Hilfiger συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας που λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας και της πλατφόρμας εφαρμογής. Η Tommy Hilfiger δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας.

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς πρόσληψης, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο σύνδεσμος Πολιτικής Απορρήτου για τις Προσλήψεις.

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ TOMMY HILFIGER

Προσωπικά δεδομένα
Όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, η Tommy Hilfiger ενδέχεται να σας ζητήσει να υποβάλετε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστότοπου:


• Ονοματεπώνυμο• Διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης, της πόλης και της τρέχουσας χώρας διαμονής)• Αριθμός τηλεφώνου


• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Είναι πιθανό να υποβάλετε και άλλα προσωπικά δεδομένα στην Tommy Hilfiger, όπως π.χ. όταν διατυπώνετε μια ερώτηση μέσω της σελίδας επικοινωνίας.

Σκοπός και νομική βάση
Χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε μέσω αυτού του ιστότοπου για τους παρακάτω σκοπούς:


To contact you about your question:Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την ερώτησή σας: Εάν έχετε υποβάλει κάποια ερώτηση σχετικά με τη χρήση ή μας έχετε ζητήσει να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.


Recruitment procedure: Διαδικασία πρόσληψης: Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς πρόσληψης, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο σύνδεσμος Πολιτικής Απορρήτου για τις Προσλήψεις.


Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας ή όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας: Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας ή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας, τοποθετούμε cookie, εικονοστοιχεία και άλλα ψηφιακά εργαλεία με παρόμοιες λειτουργίες στη συσκευή σας, τα οποία μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και αλληλεπίδρασής σας με τον ιστότοπο, καθώς και σχετικά με το χρονικό διάστημα που αφιερώνετε σε αυτόν, ή να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά σας. Τα cookie αυτά στέλνουν δεδομένα στα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Ανάλογα με το εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας, μπορούμε να εντοπίσουμε από ποιο κανάλι μάρκετινγκ έχετε προέλθει (π.χ. Google AdWords, ενημερωτικό δελτίο μέσω email), ποιες σελίδες έχετε επισκεφτεί, ποια προϊόντα έχετε προσθέσει στο καλάθι σας και ποια από αυτά έχετε αγοράσει. Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και αλληλεπίδρασής σας με τον ιστότοπο, καθώς και σχετικά με το χρονικό διάστημα που αφιερώνετε σε αυτόν. Ο διακομιστής του ιστότοπού μας συλλέγει και βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με το αίτημα που υποβάλλεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας επίσκεψης, τη χρονική σήμανση του αιτήματος του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση IP, τις βασικές πληροφορίες κεφαλίδας HTTP (όπως οι διευθύνσεις URL παραπομπής και ο παράγοντας χρήστη) και την προηγούμενη διεύθυνση URL που ζητήθηκε από το πρόγραμμα περιήγησης. Η χρήση των cookie, των εικονοστοιχείων και των άλλων ψηφιακών εργαλείων με παρόμοιες λειτουργίες περιγράφεται λεπτομερέστερα στη Δήλωση των Cookie που βρίσκεται εδώ Πολιτική των Cookie.

2. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Tommy Hilfiger ή/και από εξωτερικές εταιρείες:


• Οι υπάλληλοί μας ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η πρόσβαση παρέχεται μόνο εάν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και μόνο εάν ο εργαζόμενος δεσμεύεται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.


• Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε ένα νομικό πρόσωπο της Tommy Hilfiger, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία του αιτήματός σας.


• Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας. Στους τρίτους περιλαμβάνονται οι πάροχοι υπηρεσιών. Σε αυτές περιπτώσεις, οι τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.


• Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εάν απαιτείται από το νόμο ή μια δικαστική απόφαση, όπως π.χ. μέσω της αστυνομίας ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

3. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η TOMMY HILFIGER ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατηρούνται για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο η Tommy Hilfiger τα συλλέγει και τα χρησιμοποιεί. Η Tommy Hilfiger διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν υποβάλετε ένα αίτημα και μέχρι να επεξεργαστεί το αίτημα αυτό. Μετά την περίοδο διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα σας διαγράφονται.

4. ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η TOMMY HILFIGER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Η Tommy Hilfiger έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (ασφαλείας) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται κατά της τυχαίας ή παράνομης επεξεργασίας, όπως η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, βλάβη ή απώλεια προσωπικών δεδομένων.

5. ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ Η TOMMY HILFIGER ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ;

Στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης του αιτήματός σας, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εταιρείες του ομίλου που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, εάν η Tommy Hilfiger χρησιμοποιεί υπηρεσίες από τρίτους εκτός του ΕΟΧ, όπως οι υπηρεσίες φιλοξενίας του ιστότοπου, ή εάν υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα της σε αλλοδαπές αρχές.

Είναι πιθανό οι κανονισμοί των χωρών στις οποίες βρίσκονται οι τρίτοι να παρέχουν διαφορετικό επίπεδο (νομικής) προστασίας δεδομένων σε σχέση με τον ΕΟΧ. Η Tommy Hilfiger λαμβάνει τα μέτρα της ισχύουσας νομοθεσίας που είναι απαραίτητα για να διασφαλίζει τη νόμιμη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια τέτοια διαβίβαση διέπεται από σύμβαση βασιζόμενη στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ρήτρες ευρωπαϊκού μοντέλου).

6. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Μέσω αυτών των στοιχείων επικοινωνίας μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό ή φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας. Εάν δεν σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο σε εμάς, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που ακολουθούν, ή στην ολλανδική αρχή προστασίας δεδομένων (στα Ολλανδικά: Authoriteit Persoonsgegevens).

7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Εάν έχετε απορίες ή κάποιο παράπονο σχετικά με την Πολιτική των Cookie, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στο tommyhelp@tommy.com.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ανά διαστήματα, η Tommy Hilfiger ενημερώνει την Πολιτική Απορρήτου. Οι αλλαγές ανακοινώνονται στον ιστότοπο.