ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στους παρόντες όρους χρήσης (στο εξής, «Όροι Χρήσης»), «εμείς», «εμάς» ή «μας» αναφέρονται στις εταιρείες Tommy Hilfiger Licensing LLC και Tommy Hilfiger Licensing B.V. ως ιδιοκτήτριες του ιστότοπου global.tommy.com (στο εξής, «ιστότοπος») ή/και στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες τους (συλλήβδην, «Tommy Hilfiger»), ενώ «εσείς» ή «σας» αναφέρονται στον χρήστη του ιστότοπου.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσουμε, αλλάξουμε ή ενημερώσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις τροποποιήσεις, αλλαγές ή ενημερώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλο το υλικό, όπως οι εικονογραφήσεις, οι φωτογραφίες, τα προϊόντα, οι εικόνες, τα έργα τέχνης, τα σχέδια, τα κείμενα, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα εικονίδια κουμπιών, τα κλιπ ήχου και τα λογισμικά (συλλήβδην, «περιεχόμενο»), που εμφανίζεται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν ή ελέγχονται από την Tommy Hilfiger, ενώ προστατεύονται από νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων παγκοσμίως. Το περιεχόμενο του ιστότοπου και ο ιστότοπος στο σύνολό του προορίζονται αποκλειστικά για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να κατεβάσετε περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ή να τροποποιήσετε, αποκρύψετε ή διαγράψετε με κανέναν τρόπο οποιαδήποτε δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης ιδιοκτησίας στον ιστότοπο. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον για οποιοδήποτε υλικό και λογισμικό αυτού του ιστότοπου, εάν υπάρχουν, δεν σας μεταβιβάζεται λόγω χρήσης αυτού του υπολογιστή. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, διανείμετε, προβάλετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, πωλήσετε ή συμμετάσχετε σε πώληση, ή να εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, κανένα περιεχόμενο, αυτόν τον ιστότοπο ή κανένα σχετιζόμενο λογισμικό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν ιδιοκτησία της Tommy Hilfiger. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Tommy Hilfiger. Τα λογότυπα, τα σχέδια, οι διαφημίσεις και οι εικόνες που περιγράφονται ή εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Tommy Hilfiger ή σε τρίτους. Δεν χορηγείται άδεια όσον αφορά σε αυτά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτός ο ιστότοπος, όλο το περιεχόμενό του, καθώς και η επιλογή και διάρθρωση του περιεχομένου του προστατεύονται συλλογικά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου έχουν συγκεντρωθεί από την Tommy Hilfiger μέσω εσωτερικών και εξωτερικών πηγών. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Η εμπιστοσύνη σας στο υλικό αυτού του ιστότοπου είναι δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά λάθη και ελλιπή ή παρωχημένα δεδομένα. Η Tommy Hilfiger διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου και στις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτόν, ή να ενημερώνει τις πληροφορίες αυτές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Όμως, η Tommy Hilfiger δεν δεσμεύεται για τη διόρθωση ή την ενημέρωση αυτών των πληροφοριών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η Tommy Hilfiger δεν παρέχει απολύτως καμία δήλωση για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων στους οποίους ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση από αυτόν τον ιστότοπο. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός είναι ανεξάρτητος από την Tommy Hilfiger και ότι η Tommy Hilfiger δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου του. Η ύπαρξη συνδέσμου προς οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο δεν σημαίνει ότι η Tommy Hilfiger επικυρώνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση του.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε την Tommy Hilfiger για και από οποιεσδήποτε αξιώσεις, ζημίες, έξοδα και δαπάνες, όπως π.χ. οι αμοιβές δικηγόρου που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ή από την εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται σε αυτόν.

ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Όλα τα σχόλια, οι παρατηρήσεις, οι κάρτες, οι προτάσεις, οι ιδέες και οι υπόλοιπες συμβολές που γνωστοποιούνται, υποβάλλονται και προσφέρονται στην Tommy Hilfiger από τον παρόντα ιστότοπο ή γνωστοποιούνται, υποβάλλονται και προσφέρονται με άλλον τρόπο σε σχέση με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου (συλλήβδην, «σχόλια»), αποτελούν και παραμένουν ιδιοκτησία της Tommy Hilfiger. Η γνωστοποίηση, η υποβολή ή η προσφορά οποιωνδήποτε σχολίων αποτελεί εκχώρηση στην Tommy Hilfiger όλων παγκοσμίως των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων για όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα υπόλοιπα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των σχολίων. Η Tommy Hilfiger κατέχει αποκλειστικά όλα αυτά τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα, και δεν περιορίζεται με κανέναν τρόπο κατά τη χρήση των σχολίων, είτε εμπορική είτε άλλη. Η Tommy Hilfiger δεν έχει και δεν θα έχει καμία υποχρέωση, (1) να διατηρεί εμπιστευτικά τα σχόλια, (2) να σας καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση για τα σχόλια ή, (3) να απαντά στα σχόλια. Διαβάστε και την πολιτικη απορρητου, την πολιτικη των cookie και την πολιτικη απορρητου για τις προσληψεις. Συμφωνείτε ότι κανένα από τα σχόλια που υποβάλετε στην Tommy Hilfiger δεν παραβιάζει κάποιο δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, του απορρήτου ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε, επίσης, ότι τα σχόλια που υποβάλετε στον ιστότοπο δεν περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό. Η ευθύνη για τα σχόλια που κάνετε ανήκει και θα ανήκει αποκλειστικά σε εσάς.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εάν υπάρχει διαφωνία σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Tommy Hilfiger ή τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, εφαρμόζεται το ολλανδικό δίκαιο, ενώ οποιαδήποτε διαφορά επιλύεται αποκλειστικά από αρμόδιο δικαστήριο στο Άμστερνταμ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως π.χ. τα κείμενα, τα γραφικά, τα βίντεο, τα ηχητικά μηνύματα και οι υπερσύνδεσμοι, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Η Tommy Hilfiger αποποιείται όλες τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, όσον αφορά στις υπηρεσίες πληροφοριών, τα προϊόντα και το υλικό, όπως π.χ. οι εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου, μη παραβίασης, απαλλαγής από ιούς υπολογιστών, και οι σιωπηρές εγγυήσεις που προκύπτουν από την πορεία των συναλλαγών ή την πορεία απόδοσης στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Αποδέχεστε με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ότι η χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη, ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με οποιαδήποτε απαραίτητη συντήρηση ή επισκευή οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιείτε σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και ότι σε καμία περίπτωση η Tommy Hilfiger δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, ειδικές, τιμωρητικές, παρεμπίπτουσες, παραδειγματικές ή επακόλουθες ζημίες, ή οποιεσδήποτε άλλες ζημίες, ακόμη κι αν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την απόδοση των πληροφοριών, των υπηρεσιών, των προϊόντων και του υλικού που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο.