We are not able to find your location to see the content and shop online. Please select a location

We are not able to find your location to see the content and shop online. Please select a location

KULLANIM ŞARTLARI

Bu kullanım şartlarında (“Kullanım Şartları”) “biz”, “bizim” ve “bize”, web sitesinin (global.tommy.com) (“Web Sitesi”) sahipleri olarak Tommy Hilfiger Licensing LLC. ve Tommy Hilfiger Licensing B.V. ve/veya bağlı şirketleri, iştirakleri anlamına gelmektedir (topluca “TOMMY HILFIGER”) ve “siz” Web Sitesinin kullanıcısı anlamına gelmektedir.

Bu Web Sitesinin kullanımı sizin zaman zaman değiştirilmiş hali ile bu Kullanım Şartlarını kabulünüzü oluşturur. Bu Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız lütfen bu Web Sitesini kullanmayın. Bu Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme, düzeltme veya güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz ve siz bu değişiklik, düzeltme veya güncellemeler ile bağlı olmayı kabul ediyorsunuz.

SİTE İÇERİĞİ

Bu Web Sitesinde görünen çizimler, fotoğraflar, ürünler, görüntüler, sanat eserleri, tasarımlar, metinler, grafikler, düğme ikonları, görüntüler, ses klipleri ve yazılım dahil tüm materyaller (topluca “İçerik”) TOMMY HILFIGER’a aittir veya onun tarafından kontrol edilmektedir ve dünya genelinde ticari marka ve telif hakkı kanunları ile korunmaktadır. Web Sitesinin İçeriği ve Web Sitesi bir bütün olarak sizin yalnızca Web Sitesini kişisel, ticari olmayan kullanımınız içindir. Bu Web Sitesinden İçeriği indiremez veya Web Sitesindeki telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerini değiştiremez, gizleyemez veya silemezsiniz. Bu bilgisayarın kullanılması ile size bu Web Sitesindeki herhangi materyal ve, uygunsa, yazılım üzerinde hiçbir hak, unvan veya menfaat devredilmemektedir. İçeriği, bu Web Sitesini veya ilgili herhangi bir yazılımı kısmen veya tamamen çoğaltamaz, yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, teşhir edemez, değiştiremez, türetilmiş eserler yaratamaz, satamaz veya satışına katılamaz ya da herhangi bir şekilde kendi çıkarınız için kullanamazsınız

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

Bu Web Sitesindeki tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari isimler TOMMY HILFIGER’a aittir. TOMMY HILFIGER’ın önceden yazılı yetkilendirmesi olmadan herhangi bir İçerik kullanılamaz. Bu Web Sitesinde açıklanan ve/veya gösterilen logolar, tasarımlar, reklamlar ve görüntüler TOMMY HILFIGER veya bir başka üçüncü tarafın sahip olduğu diğer fikri mülkiyet haklarına tabi olabilir. Bu fikri mülkiyet hakları ile ilgili hiçbir lisans verilmemektedir. Bu Web Sitesi ve İçeriğinin tamamı ve bunların seçim ve düzenlenişi, ilgili telif hakkı kanunları kapsamında bir derleme olarak korunmaktadır

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU

Bu Web Sitesindeki bilgiler TOMMY HILFIGER tarafından iç ve dış kaynaklardan derlenmiştir. Söz konusu bilgilerin tamlığı veya doğruluğu bakımından hiçbir beyanda bulunulmamakta veya garanti verilmemektedir. Bu Web Sitesindeki materyale güvenmenin riski size aittir. Bu Web Sitesi basım hataları, eksik veya güncel olmayan bilgiler içerebilir, TOMMY HILFIGER bu Web Sitesindeki bilgilerde veya burada açıklanan hizmetlerde değişiklikler yapma veya bu bilgileri bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda güncelleme hakkını saklı tutar ama TOMMY HILFIGER bu bilgileri düzeltmek veya güncellemek için hiçbir taahhütte bulunmaz

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

TOMMY HILFIGER bu Web Sitesinden erişebileceğiniz diğer web sitelerinin içeriği ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu Web Sitesinden başka herhangi bir web sitesine eriştiğinizde bunun TOMMY HILFIGER’dan bağımsız olduğunu ve TOMMY HILFIGER’ın o web sitesindeki içerik üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını bilmelisiniz. Bir başka web sitesine bağlantı TOMMY HILFIGER’ın söz konusu web sitesinin içeriğini veya kullanımını onayladığı veya bunlardan sorumluluk kabul ettiği anlamına gelmez

TAZMİNAT

Bu Web Sitesinin kullanımından veya bu Web Sitesindeki herhangi bir bilgiye güvenden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü talep, zarar, masraf ve sınırlı olmamak kaydıyla avukatlık ücreti dahil harcamayı TOMMY HILFIGER’a tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul ediyorsunuz

KULLANICI GÖNDERİLERİ

Bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesi aracılığıyla ifşa edilen, gönderilen veya teklif edilen ya da bu Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak başka türlü ifşa edilen, gönderilen veya teklif edilen tüm yorumlar, geri bildirimler, posta kartları, öneriler, fikirler ve diğer gönderiler (topluca “Yorumlar”) TOMMY HILFIGER’ın malı olacak ve öyle kalacaktır. Herhangi bir Yorumun böyle bir ifşası, gönderilmesi veya teklif edilmesi TOMMY HILFIGER’a Yorumlardaki tüm telif hakları ve diğer tüm fikri eserlerde dünya genelinde tüm hak, unvan ve menfaatlerin temlikini teşkil edecektir. TOMMY HILFIGER tüm bu hak, unvan ve menfaatin münhasıran sahibi olacak ve herhangi bir İçeriği ticari veya başka türlü kullanımı herhangi bir şekilde sınırlanmayacaktır. TOMMY HILFIGER (1) herhangi bir Yorumu gizli tutma; (2) herhangi bir Yorum için size herhangi bir ücret ödeme veya (3) Yorumlarınızdan herhangi birisine yanıt verme yükümlülüğü altında değildir ve olmayacaktır. Lütfen ayrıca gizlilik politikası, çerez politikası ve işe alım gizlilik politikasını okuyun. Sizin tarafınızdan TOMMY HILFIGER’a gönderilen hiçbir Yorumun herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, ticari marka, gizlilik veya bir başka kişisel veya mülkiyet hakkı dahil herhangi bir hakkını ihlal etmeyeceğini kabul ediyorsunuz. Ayrıca sizin tarafınızdan Web Sitesine gönderilen hiçbir Yorumun hakaretamiz veya başka türlü hukuka aykırı, küfürlü veya edebe aykırı materyal içermeyeceğini de kabul ediyorsunuz. Yaptığınız Yorumlardan yalnız siz sorumlusunuz ve sorumlu olacaksınız

UYGULANACAK HUKUK

TOMMY HILFIGER’ın politika ve prosedürleri veya Web Sitesini kullanımınız hakkında bir uyuşmazlık olması halinde Hollanda hukuku uygulanacak ve herhangi bir uyuşmazlık münhasıran Amsterdam’daki yetkili mahkeme tarafından çözümlenecektir

YASAL UYARI

Bu Web Sitesinde bulunan metin, grafikler, video, ses ve hiperlinkler dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgiler, hizmetler, ürünler ve materyaller “Olduğu Haliyle” ve açık veya zımni herhangi bir çeşitten garanti olmadan sağlanmaktadır. TOMMY HILFIGER bu bilgiler, hizmetler, ürünler ve materyaller ile ilgili olarak sınırlı olmamak üzere ticaret uygunluk ve belirli bir amaca uygunluk, unvan, ihlal etmeme, bilgisayar virüsleri içermeme dahil açık veya zımni her türlü beyan ve garantiyi ve işlerin olağan seyrinden veya ifanın seyrinden doğan zımni garantileri yürürlükteki kanunun izin verdiği en geniş ölçüde reddetmektedir. Bu Web Sitesini kullanımınızla bu Web Sitesini kullanımınızın riskinin size ait olduğunu, bu Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak kullandığınız herhangi bir ekipmanın gerekli servis veya tamiri ile ilişkili tüm masrafların tam olarak sorumluluğunu üstlendiğinizi ve TOMMY HILFIGER’ın hiçbir koşul altında bu Web Sitesinde sunulan bilgiler, hizmetler, ürünler ve materyallerin kullanımı, kullanılamaması veya performansından doğan veya bunlarla bağlantılı doğrudan veya dolaylı, özel, ceza niteliğinde, arızi, örnek kabilinden veya sonuçta ortaya çıkan zararlardan söz konusu zarar olasılığı hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz.